Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | ... 18 19 20 21 22 23 24 ... |   >   >>

22.03.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Vida - Vzkriesenie
Br. E. Koník
15.03.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. P. Duban - J 6:27-35, Mt 5:6, Chlieb a Voda života
Br. O. Lucky - J 6:29, Žid 7:26, Spasiteľná moc
Br. M. Vyhnánek - Iz 64:6, Iz 61:10, Spravodlivosť
08.03.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Oboril - Myseľ
Br. E. Koník - Slovo
22.02.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Koník - 4M 21:4-9; 2Kr 18:4 Had na púšti
15.02.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. D. Lešík - Ž 33:12-18, 1K 1:21-24, Žd 5:9, Pôvodca večného...
Br. M. Vyhnánek - Kaz 12:1-7,13-13-14
08.02.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Zsíros - Znamenie
Br. M. Vyhnánek - Znamenie
Br. P. Duban - Znamenie
25.01.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Koník - J 5:24-29, 1M 4:3-16 Obeť
Br. M. Vyhnánek - Žd 11:4, Žd 11:1, Pr 15:8, 1J 3:12 Obeť
Br. D. Lešík - Žd 9:27-28, 1Te 4:13-18, Obeť
18.01.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. E. Rybár - R 15:7
Br. D. Brindžák - L 15:11-32 Márnotratný syn
Br. I. Opavský - R 15:7
11.01.2015 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Vyhnánek - J 1:29 Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta
Pokračovanie zhromaždenia na ďalšej strane.


<<   <   | ... 18 19 20 21 22 23 24 ... |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).