Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | ... 26 27 28 29 30 |   >   >>

23.03.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Pokračovanie zhromaždenia z predchádzajúcej strany.
Br. M. Vyhnánek - J 8:33 Uver v Pána Ježiša
16.03.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Kučera - Ev. Marka 11:1-11, 15:1-14, Joz. 24:15
Br. R. Zsíros - Ev. Marka 12
09.03.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Rybár - 1K 1:21-25 Kráľovstvo Božie
Pieseň mladých - Prišiel na zem
Br. O. Lucky - R 14:17 Kráľovstvo Božie
Br. M. Vyhnánek - Žd 12:28-29 Kráľovstvo Božie
23.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - 1. Jána 4:7-21, Rim. 5:8, ev. Jána 8:42, 15:26
Br. E. Koník - ev. Jána 8:23-24
16.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. E. Rybár - J 8:39 Deti Abrahámove a deti Božie
Pieseň mladých - Čuj, keď vraví tichým hlsom
Br. P. Duban - 1P 1:2, 5 Hotové spasenie
Br. E. Koník - Uveriť Bohu
09.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Pilch - Tt 2:11-15, 3:4-7
26.01.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. P. Duban - 1J 5:9-14
Br. E. Koník
Br. M. Vyhnánek
19.01.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Šimko - J 1:1-13 Evanjelium
Pieseň mladých - Som spasený, vzácne to slovo
Br. P. Duban - J 1:12
Pokračovanie zhromaždenia na ďalšej strane.


<<   <   | ... 26 27 28 29 30 |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).