Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | 1 2 3 4 5 6 ... |   >   >>

29.07.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Pokračovanie zhromaždenia z predchádzajúcej strany.
Br. M. Vyhnánek - Lk 2:21-38
22.07.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Iz 53:12, Žd 9:28 dielo Kristovo
Br. O. Lucky - 2K 5:20, Pr 20:9, 2Kr 5, Zmierenie, očistenie
Br. E. Koník - J 15:26-27, Sk 10:42-43, Svedectvo
15.07.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Šimko - Jon 3, Ez 33:10-11, Sk 17:30-31, pokánie
Br. P. Duban - Jon 3, Ez 33:10-11, Sk 17:30-31, pokánie
Br. M. Vyhnánek - Jon 3, Ez 33:10-11, Sk 17:30-31, pokánie
08.07.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Koník - 1Kr 17:8-24, Vzkriesenie
Br. M. Vyhnánek - 1Kr 17:8-24, Lk 4:25-26, Vzkriesenie
Br. D. Lešík - 1Kr 17:8-24, Lk 4:25-26, Vzkriesenie
10.06.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. E. Koník - radostná zvesť
Br. M. Vyhnánek - Svätý Boh
27.05.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Vida - R 3:10-18
Br. P. Duban - Z milosti
Br. E. Koník
20.05.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Šimko - Ev. Lukáša 15:1-10
Br. B. Vida - Ev. Lukáša 15:1-10; ep. Židom 4:2
Br. O. Lucky - ep. Fil. 3:7-11
Br. D. Lešík - Ev. Lukáša 15:1-10
13.05.2018 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Kyseľ - Svetlo
Pokračovanie zhromaždenia na ďalšej strane.


<<   <   | 1 2 3 4 5 6 ... |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).