Mimoriadne zhromaždenia

Milovaní bratia a sestry, 

po roku máme opäť túžbu a prijali sme ako vôľu nášho Pána usporiadať zhromaždenie v Bratislave cez veľkonočné sviatky, 

v dňoch 30.3.2018 /piatok večer/ až 1.4.2018 /nedeľa obed/, 

ktoré je rozšíreným zhromaždením bratislavského zboru. Srdečne Vás pozývame k Božiemu slovu. 

Téma zhromaždení: účinné obecenstvo viery - s Bohom, v zbore, v rodine Filémonovi v.4-6; 1.Jána 1.kap. a iné 

Miesto konania zhromaždení v sobotu bude tak, ako v minulých rokoch v priestoroch CúZ (SUZA) na Drotárskej ul. 46, Bratislava. V týchto priestoroch bude aj stravovanie a ubytovanie pre prihlásených. Zmenou je sústredenie zhromaždení v sobotu do dvoch blokov – doobeda a poobede, večerné zhromaždenie nebude. Vychádzame tak v ústrety bratom a sestrám, ktorí cestujú v sobotu večer domov, ako aj stravovacím kapacitným možnostiam v priestoroch SúZA.

 Dátum  Zhromaždenie  Čas zhromaždenia  Miesto zhromaždenia
 Piatok: 30.3.2018  Modlitebné zhromaždenie  18,30 – 19,30 hod.  Zborový dom Tehelná 22
 Sobota: 31.3.2018  Biblické zhromaždenie  9,30 – 11,20 hod.  Drotárska 46 
   Biblické zhromaždenie  14,30 – 17,15 hod.  
 Nedeľa: 1.4.2018  Pamiatka Pánova  9,00 – 10,20 hod.  Zborový dom Tehelná 22
   Biblické zhromaždenie  10,40 – 11,45 hod.  Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2018  účinné obecenstvo viery (File v.4-6, 1J 1 a iné)  
 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link