Mimoriadne zhromaždenia

Zhromaždenia cez sviatky a na prelome rokov:

 Nedeľa 23.12.2018 09:00  Pamiatka Pánova 
    15:00  evanjelizačné zhromaždenie 
 Utorok 25.12.2018  16:00  vianočné evanj. zhromaždenie 
 Piatok 28.12.2018  18:30 modlitebné zhromaždenie 
 Nedeľa 30.12.2018  09:00  Pamiatka Pánova 
    15:00  zhromaždenie nie je 
 Pondelok 31.12.2018  17:00  zhromaždenie na záver roka 
 Utorok 01.01.2019  17:00  zhromaždenie na Nový rok 
 Streda 02.01.2019    zhromaždenie nie je 
 Piatok 04.01.2019  18:30  modlitebné zhromaždenie 
 Nedeľa 06.01.2019  09:00  Pamiatka Pánova 
    14:00  mesačné zhromaždenie 

Modlitebný týždeň:

 Utorok 08.01.2019  18:30  šamorín - modlitebné zhromaždenie
CHODIŤ v LáSKE - Ef 5:1,2; 2J 6
 Streda 09.01.2019  18:30  DNV - modlitebné zhromaždenie
CHODIŤ v PRAVDE - 2J 4; 3J 3
 Piatok 11.01.2019  18:30  Tehelná ul. - modlitebné zhromaždenie
CHODIŤ vo SVETLE - Ef 5:8; 1J 1:7; Kol 2:6 

Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2018  účinné obecenstvo viery (File v.4-6, 1J 1 a iné)  link 
 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link