Mimoriadne zhromaždenia
Milovaní bratia a sestry,
v dňoch 22. - 23.6.2019 sa uskutočnila Konferencia Kresťanských zborov vo Zvolene. Záznam zo stretnutia si môžete stiahnuť TU.
Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2019  Pôsobenie Svätého Ducha vo veriacich link
 2018  účinné obecenstvo viery (File v.4-6, 1J 1 a iné)  link 
 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link