Naše pravidelné zhromaždenia
Nedeľa: 9:00 - 10:20 Pamiatka Pánova
       15:00 - 16:00 Evanjelizačné zhromaždenie

       okrem 1. nedele v mesiaci, kedy je mesačnné zhromaždenie:
14:00 - 15:30 Mesačné zhromaždenie
Pondelok:   18:30 - 19:45 Vzdelávacie zhromaždenie
(aj online - viac info na admin@kzbratislava.sk)
Streda: 18:30 - 19:30 Biblické zhromaždenie
Piatok: 18:30 - 19:30 Modlitebné zhromaždenie

Zmena časov zhromaždení na prelome rokov 2020/2021:
Streda 23.12.2020   18.30 biblické zhromaždenie
Piatok 25.12.2020   15.00 vianočné evanj. zhromaždenie
Nedeľa 27.12.2020   09.00 zhromaždenie k oslave Pána Ježiša
Streda 30.12.2020 zhromaždenie nebude
štvrtok 31.12.2020   17.00 zhromaždenie na záver roka
Piatok 1.1.2021       17.00 zhromaždenie na Nový rok
Nedeľa 3.1.2021       09.00 zhromaždenie k oslave Pána Ježiša

Všetky zhromaždenia uvedené vyššie budú bývať cez internet až do odvolania.

Viac info na admin@kzbratislava.sk.
Do všetkých zhromaždení ste srdečne vítaní.

"... prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom!" (2K 5:20)


V čase zhromaždenia, môžete počúvať zhromaždenie naživo cez YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCf4uK9y8AydCauVXMAkE7Dg/live