Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | 1 2 3 4 5 ... |   >   >>

25.09.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Pokračovanie zhromaždenia z predchádzajúcej strany.
Br. D. Lešík - Fil 2:5-11
Br. M. Vyhnánek - Fil 2:5-11
18.09.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. O. Lucky - Lk 16:1-12
Br. E. Koník - Lk 16:1-12
11.09.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. D. Lešík
Br. E. Koník
28.08.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. O. Lucky - Spasenie od smrti - Rim. 15:3-6
Br. E. Koník - Mt 7:13
Br. M. Vyhnánek
21.08.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. D. Lešík - 1K 1:9, 17-24; slovo kríža
Br. M. Vyhnánek - 1K 1:9, 17-24; slovo kríža
14.08.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Vyhnánek
Br. E. Koník
31.07.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. O. Lucky - Pán Ježiš vstal z mŕtvych a je živý
Br. E. Koník - spasenie je pre všetkých ľudí
Br. M. Vyhnánek - spravodlivý súd nad hriechom
24.07.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Rybár - Lk 7:36-50; Kol 2:13-14; Dar
Br. D. Lešík - Lk 7:36-50; Kol 2:13-14; Dar
Br. M. Vyhnánek - Lk 7:36-50; Kol 2:13-14; Dar
17.07.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. P. Duban - Lk 16:19-31; boháč a Lazar
Pokračovanie zhromaždenia na ďalšej strane.


<<   <   | 1 2 3 4 5 ... |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).


Nahrávky zo spevníka Duchovné piesne:Duchovnými piesňami
 • sa veriaci ľudia klaňajú svojmu Bohu Stvoriteľovi. Vyjadrujú Mu božskú slávu, úctu a vďaku:
  „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ Zjavenie Jána, 4.kapitola, 11.verš
   
 • vykúpení krvou Pána Ježiša Krista sa klaňajú svojmu Bohu Spasiteľovi. Vyjadrujú svojmu Pánovi Ježišovi božskú úctu, česť a vďaku za Jeho smrť za ich hriechy:
  „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie...Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.“ (Zjavenie Jána 5,.kapitola, 12.-13. verš)
   
 • veriaci Božiemu slovu vyjadrujú svoju vieru, nádej a lásku.