Audio nahrávky
Vyhľadávanie:
Výsledky vyhľadávania:

Br. A. Parail - 1Tm 6:10-13
13.09.2023 - Biblické zh.
Br. D. Lešík - J 18:15-27
08.03.2023 - Biblické zh.
Br. O. Lucky
26.07.2020 - Biblické zh.
Br. E. Koník
26.07.2020 - Biblické zh.
Br. J. Rybár - ev. Luk. 3:1-20
20.11.2019 - Biblické zh.
Br. M. Možucha - ev. Mat. 3:1-7
20.11.2019 - Biblické zh.
Br. P. Duban - ev. Luk. 3:1-20
20.11.2019 - Biblické zh.

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).


Nahrávky zo spevníka Duchovné piesne:Duchovnými piesňami
 • sa veriaci ľudia klaňajú svojmu Bohu Stvoriteľovi. Vyjadrujú Mu božskú slávu, úctu a vďaku:
  „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ Zjavenie Jána, 4.kapitola, 11.verš
   
 • vykúpení krvou Pána Ježiša Krista sa klaňajú svojmu Bohu Spasiteľovi. Vyjadrujú svojmu Pánovi Ježišovi božskú úctu, česť a vďaku za Jeho smrť za ich hriechy:
  „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie...Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.“ (Zjavenie Jána 5,.kapitola, 12.-13. verš)
   
 • veriaci Božiemu slovu vyjadrujú svoju vieru, nádej a lásku.