Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | 1 2 3 4 5 6 7 ... |   >   >>

01.05.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Kráľovstvo Božie v moci Mk 9,2-8
Br. M. Možucha - Sláva Kristova
24.04.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Služobník Hospodinov - náš Zástupca Iz 53,4-6
Br. E. Koník - Služobník Hospodinov - náš Zástupca Iz 53,4-6
17.04.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Možucha - Hanba a sláva
Br. R. Mede - Hanba a sláva Iz 53,1-3
10.04.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Hanbíš sa za Neho Mk 8,38
Br. M. Šimko - Hanba a zármutok na pokánie
03.04.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Možucha - Koho poslúchneš?
Br. R. Mede - Kto je tvojou autoritou
27.03.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. V. Szíjjárto - Kráľovstvo Božie je medzi vami - Lk 17:21
20.03.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Možucha - Každé koleno
Br. M. Vyhnánek
13.03.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Život zachrániť Mk 8,34-38
Br. E. Koník - Mk 8,34-38; J 16,28
06.03.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Možucha - Poslušnosť. Sk 26:13-20
Br. T. Grüner - J 14:15-31
27.02.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - Bod prevratu 8,27-33
20.02.2022 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Možucha - Boh je verný
Br. R. Mede - Božia vernosť R 9,6-13

<<   <   | 1 2 3 4 5 6 7 ... |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).


Nahrávky zo spevníka Duchovné piesne:Duchovnými piesňami
 • sa veriaci ľudia klaňajú svojmu Bohu Stvoriteľovi. Vyjadrujú Mu božskú slávu, úctu a vďaku:
  „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ Zjavenie Jána, 4.kapitola, 11.verš
   
 • vykúpení krvou Pána Ježiša Krista sa klaňajú svojmu Bohu Spasiteľovi. Vyjadrujú svojmu Pánovi Ježišovi božskú úctu, česť a vďaku za Jeho smrť za ich hriechy:
  „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie...Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.“ (Zjavenie Jána 5,.kapitola, 12.-13. verš)
   
 • veriaci Božiemu slovu vyjadrujú svoju vieru, nádej a lásku.