Audio nahrávky
Vyhľadávanie:

<<   <   | ... 45 46 47 48 49 |   >   >>

09.03.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Rybár - 1K 1:21-25 Kráľovstvo Božie
Pieseň mladých - Prišiel na zem
Br. O. Lucky - R 14:17 Kráľovstvo Božie
Br. M. Vyhnánek - Žd 12:28-29 Kráľovstvo Božie
23.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Mede - 1. Jána 4:7-21, Rim. 5:8, ev. Jána 8:42, 15:26
Br. E. Koník - ev. Jána 8:23-24
16.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. E. Rybár - J 8:39 Deti Abrahámove a deti Božie
Pieseň mladých - Čuj, keď vraví tichým hlsom
Br. P. Duban - 1P 1:2, 5 Hotové spasenie
Br. E. Koník - Uveriť Bohu
09.02.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. J. Pilch - Tt 2:11-15, 3:4-7
26.01.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. P. Duban - 1J 5:9-14
Br. E. Koník
Br. M. Vyhnánek
19.01.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. M. Šimko - J 1:1-13 Evanjelium
Pieseň mladých - Som spasený, vzácne to slovo
Br. P. Duban - J 1:12
Br. O. Lucky
Br. M. Vyhnánek
12.01.2014 - Evanjelizačné zhromaždenie
Br. R. Zsíros - Mt 3:13-15, 16:21-23, Lk 18:31-34
Pokračovanie zhromaždenia na ďalšej strane.


<<   <   | ... 45 46 47 48 49 |   >   >>

Poznámka: Nahrávky zo všetkých zhromaždení sú dostupné až po prihlásení, alebo registrácii (v prípade nového užívateľa).


Nahrávky zo spevníka Duchovné piesne:Duchovnými piesňami
 • sa veriaci ľudia klaňajú svojmu Bohu Stvoriteľovi. Vyjadrujú Mu božskú slávu, úctu a vďaku:
  „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ Zjavenie Jána, 4.kapitola, 11.verš
   
 • vykúpení krvou Pána Ježiša Krista sa klaňajú svojmu Bohu Spasiteľovi. Vyjadrujú svojmu Pánovi Ježišovi božskú úctu, česť a vďaku za Jeho smrť za ich hriechy:
  „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie...Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.“ (Zjavenie Jána 5,.kapitola, 12.-13. verš)
   
 • veriaci Božiemu slovu vyjadrujú svoju vieru, nádej a lásku.